ΤΟ 2ο ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ (Πανελλαδικές 2014 & 2015)

Μοιρασου

Κατά τις αρχές Φεβρουαρίου κάθε σχολικής χρονιάς, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων καλούνται από τη Διεύθυνση του Λυκείου τους να δηλώσουν το 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας (ή αλλιώς 6ο μάθημα) που θα επιλέξουν (το 1ο είναι υποχρεωτικά η Νεοελληνική Γλώσσα).

Τα μαθήματα από τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν το 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας που θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές είναι: Βιολογία γενικής παιδείας, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Φυσική γενικής παιδείας και Ιστορία γενικής παιδείας. Η επιλογή του 6ου μαθήματος καθορίζεται από τα επιστημονικά πεδία που θέλει να δηλώσει ο υποψήφιος.

Όλοι οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τουλάχιστον το επιστημονικό πεδίο που  έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης που είχαν επιλέξει. Έτσι, οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τις σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου.

Αν τα επιστημονικά πεδία που προτίθεται να επιλέξει ο υποψήφιος έχουν ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάστηκε (π.χ. μαθητής της Θεωρητικής Κατεύθυνσης επιθυμεί να επιλέξει μόνο το 1ο επιστημονικό πεδίο, όπου τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα μαθήματα της κατεύθυνσής του), τότε ο υποψήφιος αυτός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας οποιοδήποτε από τα παραπάνω τέσσερα μαθήματα γενικής παιδείας.

Στην αντίθετη περίπτωση (π.χ. μαθητής της Θεωρητικής Κατεύθυνσης επιθυμεί να επιλέξει το 1ο και το 3ο επιστημονικό πεδίο), ο μαθητής αυτός θα πρέπει να επιλέξει ως 6ο μάθημα (ή αλλιώς 2ο μάθημα γενικής παιδείας) εκείνο από τα τέσσερα επιλεγόμενα, το οποίο μαζί με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του σχετικού επιστημονικού πεδίου (που στο παραπάνω παράδειγμα είναι η Βιολογία Γενικής Παιδείας).

Παράλληλα, αν ο υποψήφιος προτίθεται να επιλέξει το 5ο επιστημονικό πεδίο, τότε το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας το οποίο πρέπει να επιλέξει και να εξετασθεί σε πανελλαδικό επίπεδο είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει και να εξετασθεί σε πανελλαδικό επίπεδο και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.  Σε αυτή την περίπτωση τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι επτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξετασθεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξετασθεί  σε πανελλαδικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.

Ειδικά για τη Θεωρητική Κατεύθυνση

Όσοι μαθητές της Θεωρητικής κατεύθυνσης σκέπτονται να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο σχολές

  • μόνο του 1ου επιστημονικού πεδίου επιλέγουν συνήθως ως 6ο μάθημα τη Βιολογία γενικής παιδείας,
  • του 1ου και του 3ου επιστημονικού πεδίου θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν ως 6ο μάθημα τη Βιολογία γενικής παιδείας (η οποία, μαζί με τη Νεοελληνική Γλώσσα, αποτελεί για τους μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης ένα από τα μαθήματα αντικατάστασης που υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσουν, ώστε να μπορούν να επιλέξουν σχολές του 3ου πεδίου),
  • του 1ου και του 5ου επιστημονικού πεδίου (Οικονομικές Σχολές), θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν ως 6ο μάθημα τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου γενικής παιδείας και επιπλέον να δηλώσουν ως μάθημα επιλογής τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Πρακτικά, όσοι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης ενδιαφέρονται σοβαρά για τις σχολές του 5ου επιστημονικού πεδίου θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί για τα δύο παραπάνω μαθήματα τουλάχιστον από τις αρχές της Γ΄ Λυκείου.