ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΙΦΑΡΑΣ

Μοιρασου

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να εκτείνεται σε βάθος χρόνου και να εξειδικεύεται για κάθε μαθήτρια και μαθητή.

Βασισμένοι, λοιπόν, σε αυτές τις διαπιστώσεις σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού που αρχίζει από την Α΄ Λυκείου και ολοκληρώνεται στην Γ΄ Λυκείου. Το πρόγραμμα αυτό διαμορφώνεται στις λεπτομέρειές του ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και αποτελείται από τρεις φάσεις.

ΦΑΣΗ 1:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Ο μαθητής ενημερώνεται έγκυρα και αναλυτικά για:

  • Τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος.
  • Την κατανομή των τμημάτων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές) στα 5 Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης.
  • Το Πρόγραμμα Σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε τμήματος ( μαθήματα που διδάσκονται στο κάθε τμήμα αυτό, μεταπτυχιακά που προσφέρει το τμήμα, τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχει το τμήμα (το πτυχίο που θα πάρει τον κατοχυρώνει επαγγελματικά, του προσφέρει κάποια άδεια άσκησης επαγγέλματος, τον εντάσσει σε κάποιο επαγγελματικό επιμελητήριο;), και γενικότερα τις επαγγελματικές διεξόδους που του προσφέρει το τμήμα (πού μπορεί να δουλέψει ως απόφοιτος του συγκεκριμένου τμήματος, πόσες και ποιες εναλλακτικές έχει).
  • Την καθημερινότητα ενός επαγγέλματος, κυρίως μέσα από συναντήσεις-συζητήσεις που οργανώνει το φροντιστήριο με σχετικούς επαγγελματίες (π.χ. δικηγόρους, ψυχολόγους, οικονομολόγους κ.ά.).

Η απόκτηση των παραπάνω πληροφοριών επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή του μαθητή σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, όπου κάποια ή κάποιες συναντήσεις αφορούν στην παροχή της απαραίτητης στοχευμένης πληροφόρησης.

Επίσης, οργανωμένη πληροφόρηση προσφέρεται τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς τους μέσα από ειδικές Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού (link), που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΦΑΣΗ 2: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Κατά τη δεύτερη φάση επαγγελματικού προσανατολισμού, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών κάθε μαθητή. Η διερεύνηση αυτή γίνεται με τη χρήση ειδικών τεστ που καταγράφουν διάφορες πτυχές του μαθητή, όπως την προσωπικότητά του, τα ενδιαφέροντα του, τις ικανότητές του, τις αξίες του, κ.ά.

ΦΑΣΗ 3: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η συμβουλευτική διαδικασία αποτελεί την τρίτη φάση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων πραγματοποιείται αναλυτική συζήτηση με τον μαθητή για τα θέματα που τον απασχολούν, ερμηνεύονται τα αποτελέσματα των τεστ που έχει ήδη κάνει (φάση 2) και διερευνώνται οι εναλλακτικές επιλογές που έχει ο μαθητής. Στόχος των συναντήσεων πρέπει να είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης του μαθητή (όσο πιο συγκεκριμένου γίνεται) και ο σχεδιασμός της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Με τη σύμφωνη γνώμη του μαθητή, σε μερικές συναντήσεις μπορεί να παραβρίσκονται και οι γονείς του.