ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Μοιρασου

Κάθε κατεύθυνση έχει δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Η επίδοση του μαθητή σε αυτά παίζει ιδιαίτερο ρόλο για την εισαγωγή του στις σχολές του σχετικού επιστημονικού πεδίου, καθώς ο τελικός βαθμός του σε αυτά τα μαθήματα πολλαπλασιάζεται με ειδικό συντελεστή (1,3 για το πρώτο και 0,7 για το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας).

Ειδικά για τη Θεωρητική Κατεύθυνση

Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας της Θεωρητικής Κατεύθυνσης είναι τα Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (συντελεστής βαρύτητας 1,3) και η Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (συντελεστής βαρύτητας 0,7).

Αν ένας υποψήφιος θελήσει να επιλέξει επιστημονικό πεδίο που δεν ταιριάζει με την κατεύθυνση που έχει παρακολουθήσει (π.χ. αν ένας υποψήφιος της Θεωρητικής Κατεύθυνσης επιλέξει να δηλώσει τις σχολές του 2ου ή του 4ου επιστημονικού πεδίου), τότε η επίδοσή του στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας δεν πολλαπλασιάζεται με κάποιον ειδικό συντελεστή (δηλαδή, τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας παύουν να είναι μαθήματα αυξημένης βαρύτητας!!!), και τη θέση των μαθημάτων αυτών παίρνουν δύο άλλα μαθήματα που ονομάζονται μαθήματα αντικατάστασης.

Ειδικά για τη Θεωρητική Κατεύθυνση

Για τους υποψήφιους της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, τα μαθήματα αντικατάστασης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων αυτών ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

  Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και μαθήματα αντικατάστασης Συντελεστής Απώλειες
1ο επιστημονικό πεδίο Αρχαία Ελληνικά (Κατεύθυνσης)
Ιστορία (Κατεύθυνσης)
Χ 1,3
Χ 0,7
0
2ο επιστημονικό πεδίο Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Νεοελληνική Γλώσσα
Χ 0,9
Χ 0,4
Χ 0,7
3ο επιστημονικό πεδίο Βιολογία (Γενικής Παιδείας)
Νεοελληνική Γλώσσα
Χ 0,9
Χ 0,4
Χ 0,7
4ο επιστημονικό πεδίο Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Νεοελληνική Γλώσσα
Χ 0,9
Χ 0,4
Χ 0,7
5ο επιστημονικό πεδίο Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογή)
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Χ 1,3
Χ 0,7
0
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όπως φαίνεται και παραπάνω, αν ένας υποψήφιος επιλέξει επιστημονικό πεδίο που δεν ταιριάζει με την κατεύθυνση που έχει παρακολουθήσει, τότε «χάνει» πολλά μόρια, ανάλογα με τις επιδόσεις του στα μαθήματα αντικατάστασης. Η απώλεια αυτή οφείλεται στη μείωση των συντελεστών στα μαθήματα αντικατάστασης και σχεδόν απαγορεύει την είσοδό του στις σχολές πρώτης ζήτησης του διαφορετικού επιστημονικού πεδίου που διάλεξε.

Ειδικά για τη Θεωρητική Κατεύθυνση

Για τους μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, τα μόνα επιστημονικά πεδία που η επιλογή τους δεν προξενεί απώλειες μορίων είναι το 1ο (σχολές ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών σπουδών) και το 5ο (σχολές επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης). Επίσης, η επιλογή από τους υποψήφιους της Θεωρητικής Κατεύθυνσης του 3ου επιστημονικού πεδίου (σχολές επιστημών υγείας), παρά τις απώλειες μορίων που τη συνοδεύουν (οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορούν να φτάσουν το ανώτερο στα 18600 μόρια, ενώ όλα σχεδόν τα ΑΕΙ αυτού του πεδίου έχουν συνήθως υψηλότερες βάσεις), οδηγεί συνήθως στα ΤΕΙ αυτού του πεδίου που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές.