ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Μοιρασου

Τα επιστημονικά πεδία είναι πέντε και σε αυτά είναι ομαδοποιημένες όλες οι σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο. Οι υποψήφιοι, όταν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, μετά τις Πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μέχρι και δύο επιστημονικά πεδία.

Τα επιστημονικά πεδία
1ο επιστημονικό πεδίο σχολές ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών σπουδών
2ο επιστημονικό πεδίο σχολές θετικών επιστημών
3ο επιστημονικό πεδίο σχολές επιστημών υγείας
4ο επιστημονικό πεδίο σχολές τεχνολογικών επιστημών
5ο επιστημονικό πεδίο σχολές επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης
 

Για αναλυτική παρουσίαση της κάθε σχολής ξεχωριστά, βλέπε ΣΧΟΛΕΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.