ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Μοιρασου

Η συμπλήρωση και η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου αποτελούν το τελευταίο –αλλά και το πιο κρίσιμο– βήμα, για την εισαγωγή του υποψηφίου στη σχολή της προτίμησή του. Γι΄ αυτό και δεν είναι σωστό να αφήνεται στην τύχη ή στη διάθεση της στιγμής.

Το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ δίνει τη δυνατότητα σε όσους μαθητές το επιθυμούν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους στο χώρο του φροντιστηρίου με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων.

Η συμβουλευτική διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου περιλαμβάνει:

 • Υπολογισμό των μορίων κάθε υποψηφίου με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού
 • Αναλυτική ενημέρωση για όλες τις σχολές (π.χ. Προγράμματα Σπουδών κ.ά.)
 • Αναλυτική ενημέρωση για τα δεδομένα στην αγορά εργασίας
 • Αντιστοίχιση επαγγελμάτων με κάθε σχολή ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Ιεράρχηση των προσωπικών προτιμήσεων του μαθητή
 • Προτεινόμενες σχολές
 • Επιπρόσθετες πληροφορίες (π.χ. δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών).
 • Εκπόνηση σεναρίων πτώσης ή ανόδου των βάσεων με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού

Στόχος της παραπάνω διαδικασίας είναι οι μαθητές:

 • Να υπολογίσουν σωστά τα μόριά τους χάρη στην αξιοποίηση ειδικού λογισμικού
 • Να κάνουν σωστές επιλογές τμημάτων και επιστημονικών πεδίων
 • Να ιεραρχήσουν σωστά τις επιλογές τους
 • Να αποφύγουν πιθανά λάθη λόγω έλλειψης πληροφοριών και ενημέρωσης
 • Να επιλέξουν σχολές που θα ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Όλο το παραπάνω πρόγραμμα συμπλήρωσης και υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου παρέχεται στις μαθήτριες και τους μαθητές του φροντιστηρίου ΞΙΦΑΡΑΣ εντελώς δωρεάν.