ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΠΌ ΤΗΝ Α΄ ΠΡΟΣ ΤΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μοιρασου

Με βάση το ισχύον σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στα τέλη της Α΄ Λυκείου ζητείται από τους μαθητές να επιλέξουν το είδος των σπουδών (Ομάδα Προσανατολισμού) που θα ακολουθήσουν στη Β΄ Λυκείου. Αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι μετά την Α΄ Λυκείου θα πρέπει να έχουν κάνει τις επιλογές τους.

Το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές που επιλέγουν

  • είτε τις Ανθρωπιστικές και Νομικές σπουδές (1η ομάδα προσανατολισμού)
  • είτε τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής (3η ομάδα προσανατολισμού).

Γι’ αυτούς τους μαθητές, το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ προτείνει για το καλοκαίρι μετά την Α΄ Λυκείου ένα πρόγραμμα σπουδών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Μεθοδική ενασχόληση με τη Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση
  • Έμφαση στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
  • Ιδιαίτερη σημασία στη διδασκαλία της Άλγεβρας

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη γραμματεία του φροντιστηρίου.