ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μοιρασου

Το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν στην Γ΄ Λυκείου

  • είτε τις Ανθρωπιστικές και Νομικές σπουδές (1η ομάδα προσανατολισμού)
  • είτε τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής (3η ομάδα προσανατολισμού).

Γι’ αυτούς τους μαθητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν στην Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικές και Νομικές σπουδές (1η ομάδα προσανατολισμού), το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ προτείνει στη Β΄ Λυκείου ένα πρόγραμμα σπουδών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Μεθοδική ενασχόληση με τη Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση
  • Έμφαση στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
  • Οργανωμένη γνωριμία με τα Λατινικά
  • Προετοιμασία για την Ιστορία προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου

Γι' αυτούς τους μαθητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν στην Γ΄ Λυκείου Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής (3η ομάδα προσανατολισμού), το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ προτείνει στη Β΄ Λυκείου ένα πρόγραμμα σπουδών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Μεθοδική ενασχόληση με τη Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση
  • Έμφαση στη διδασκαλία των Μαθηματικών
  • Γνωριμία με τις Αρχές Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
  • Προετοιμασία για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ΄ Λυκείου

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη γραμματεία του φροντιστηρίου.