ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Μοιρασου

Κύριες επιδιώξεις του χειμερινού προγράμματος της Γ΄ Λυκείου είναι:

 • Η εμβάθυνση σε όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, ώστε οι μαθητές να αφομοιώσουν πλήρως την εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων.
 • Η ολοκλήρωση της ύλης στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για επαναλήψεις.
 • Η διεξαγωγή μεγάλου αριθμού διαγωνισμάτων προσομοίωσης ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις συνθήκες των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Για τους μαθητές που έχουν επιλέξει τις Ανθρωπιστικές και Νομικές σπουδές (1η ομάδα προσανατολισμού), το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ προτείνει για την Γ΄ Λυκείου ένα πρόγραμμα σπουδών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Έμφαση στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών
 • Μεθοδική ενασχόληση με τη Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση
 • Εμβάθυνση στην Ιστορία;
 • Καλύτερη γνωριμία με τα Λατινικά
 • Δυνατότητα παρακολούθησης Βιολογίας ή Μαθηματικών γενικής παιδείας

Για τους μαθητές που έχουν επιλέξει τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής (3η ομάδα προσανατολισμού), το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ προτείνει για την Γ΄ Λυκείου ένα πρόγραμμα σπουδών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Έμφαση στη διδασκαλία των Μαθηματικών
 •  Μεθοδική ενασχόληση με τη Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση
 • Γνωριμία με τις Αρχές Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
 • Προετοιμασία για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ΄ Λυκείου

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη γραμματεία του φροντιστηρίου.