ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Μοιρασου

Οι μαθητές καλούνται από τη Διεύθυνση του Λυκείου τους να επιλέξουν κατεύθυνση στα τέλη της Α΄ Λυκείου ή στις αρχές της Β΄ Λυκείου. Οι κατευθύνσεις που μπορούν να επιλέξουν είναι η Θεωρητική, η Θετική και η Τεχνολογική.

Οι κατευθύνσεις διαφέρουν ως προς
α) τα μαθήματα που διδάσκονται σε αυτές και
β) τα επιστημονικά πεδία, δηλαδή τις σχολές με τις οποίες σχετίζεται άμεσα κάθε κατεύθυνση.

Ειδικά για τη Θεωρητική Κατεύθυνση

Οι μαθητές που επιλέγουν τη Θεωρητική Κατεύθυνση διδάσκονται στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου, παράλληλα με τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, και τα μαθήματα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Τα μαθήματα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης στη Β΄ και την Γ΄ Λυκείου
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Ελληνικά 4 ώρες την εβδομάδα
Λατινικά 2 ώρες την εβδομάδα
Αρχές Φιλοσοφίας ή Πολιτική και Δίκαιο 2 ώρες την εβδομάδα
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Ελληνικά 5 ώρες την εβδομάδα
Ιστορία 2 ώρες την εβδομάδα
Λατινικά 2/3 ώρες την εβδομάδα
Λογοτεχνία 3/2 ώρες την εβδομάδα