Νίκος Κοζάκος

Μοιρασου

Πτυχιούχος των Τμημάτων α) Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, β) Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και γ) Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Διδάσκει στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 1996. Ειδικεύεται στη διδασκαλία των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Γ΄ Λυκείου-ισχύον σύστημα), των Βασικών Αρχών Κοινωνικών Επιστημών (Β΄ Λυκείου-νέο σύστημα), των Αρχών Οικονομικής Επιστήμης (Γ΄ Λυκείου-νέο σύστημα) και των Στοιχείων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Γ΄ Λυκείου-νέο σύστημα).

Συγγραφικό έργο
Ο Νίκος Κοζάκος έχει γράψει τα ακόλουθα βιβλία:

  • Πολιτική Οικονομία Γ΄ Λυκείου (Μακροοικονομία), Αθήνα 1997
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ Λυκείου, Αθήνα 2003
  • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ΄ Λυκείου, Αθήνα 2004