ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Μοιρασου

Τα προγραμματισμένα, επαναληπτικά διαγωνίσματα αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα του μαθήματος. Μέσα από αυτά αξιολογείται η πρόοδος κάθε μαθητή ξεχωριστά καθώς και το εκπαιδευτικό έργο στο σύνολό του.

Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα:

  • διεξάγονται σε συνθήκες που μοιάζουν πολύ με αυτές των Πανελλαδικών εξετάσεων (θέματα επιπέδου δυσκολίας Πανελλαδικών, επιτήρηση, αυστηρή τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης)
  • διορθώνονται και βαθμολογούνται με κριτήρια Πανελλαδικών εξετάσεων· ειδικά τα γραπτά της Νεοελληνικής Γλώσσας διορθώνονται και βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές, από τους οποίους ο ένας δεν γνωρίζει τους μαθητές
  • αφορούν όλα τα μαθήματα που διδάσκονται και στις τρεις τάξεις του φροντιστηρίου
  • προγραμματίζονται κάθε Ιούνιο και αφορούν τόσο την καλοκαιρινή όσο και τη χειμερινή περίοδο προετοιμασίας (το πρόγραμμα δίνεται στους μαθητές σε ειδικό έντυπο)
  • είναι οργανωμένα σε 4 κύκλους (καλοκαιρινός κύκλος: αρχές Σεπτεμβρίου, Α΄ χειμερινός κύκλος: Οκτώβριος-Δεκέμβριος, Β΄ χειμερινός κύκλος: Ιανουάριος-Φεβρουάριος και Γ΄ χειμερινός κύκλος: Μάρτιος-Απρίλιος)
  • έχουν διάρκεια 3 ωρών για την Γ΄ Λυκείου και 2-3 ωρών για τη Β΄ Λυκείου
  • διεξάγονται πάντα εκτός ωραρίου διδασκαλίας (Σάββατο ή Κυριακή)

Επίσης, το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ ως πιστοποιημένο μέλος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) συμμετέχει κάθε χρόνο στις Εξετάσεις Προσομοίωσης Πανελλαδικών (Επαναληπτικά Θέματα).