Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Μοιρασου

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αρχίζει ουσιαστικά στα τέλη της Α΄ Λυκείου ή στις αρχές της Β΄ Λυκείου. Τότε οι μαθητές καλούνται από τη Διεύθυνση του Λυκείου τους να επιλέξουν κατεύθυνση.

Τα κριτήρια με τα οποία συνήθως επιλέγουν κατεύθυνση οι μαθητές είναι

α) τα μαθήματα που διδάσκονται σε αυτήν και
β) τα επιστημονικά πεδία, δηλαδή οι σχολές με τις οποίες σχετίζεται άμεσα κάθε κατεύθυνση.

Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της Β΄ Λυκείου. Επίσης, έχουν το δικαίωμα στην Γ΄ Λυκείου να επιλέξουν άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχαν παρακολουθήσει στη Β΄ Λυκείου. Επιλέγοντας κατεύθυνση, οι μαθητές επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό και τα επιστημονικά πεδία που τους ενδιαφέρουν.

Ειδικά για τη Θεωρητική Κατεύθυνση

Οι μαθητές που επιλέγουν τη Θεωρητική Κατεύθυνση ενδιαφέρονται συνήθως περισσότερο για τις σχολές του 1ου (σχολές ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών σπουδών) και του 5ου επιστημονικού πεδίου (σχολές επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης). Επίσης, υψηλό ενδιαφέρον δείχνουν για τα ΤΕΙ του 3ου επιστημονικού πεδίου (σχολές επιστημών υγείας).