Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Μοιρασου

Η λειτουργία του φροντιστηρίου ΞΙΦΑΡΑΣ βασίζεται σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική φιλοσοφία, η οποία εκφράζεται μέσα από τις ακόλουθες αρχές.

Όλοι οι μαθητές μπορούν να γίνουν καλύτεροι, αρκεί να το θελήσουν
Όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από το γνωστικό τους επίπεδο, μπορούν να γίνουν καλύτεροι, αρκεί να το θελήσουν οι ίδιοι και να λάβουν την κατάλληλη βοήθεια.

Μόνο οι πραγματικά αποφασισμένοι μαθητές θα γίνουν καλύτεροι
Για να γίνει καλύτερος ένας μαθητής πρέπει να είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει. Στο πλαίσιο αυτό, το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ επιλέγει να συνεργάζεται με μαθητές που έχουν αποφασίσει να προσπαθήσουν σοβαρά, ενώ αποφεύγει να δέχεται μαθητές που δεν ενδιαφέρονται αληθινά.

Ο κάθε μαθητής είναι μοναδικός
Επειδή το κάθε παιδί είναι μοναδικό, η βοήθεια που θα του προσφερθεί πρέπει να είναι εξειδικευμένη, δηλαδή σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες που έχει.