Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

Μοιρασου

Η διαδικασία εγγραφής στο φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

Συνάντηση του μαθητή και των γονέων του με τον υπεύθυνο σπουδών.
Κατά τη συνάντηση αυτή ο μαθητής είναι απαραίτητο να προσκομίσει τον τελικό Έλεγχο Προόδου της τάξης από την οποία έχει αποφοιτήσει.

Ολιγόλεπτο διαγνωστικό κριτήριο αξιολόγησης του μαθητή,
ώστε να διαπιστωθεί ακριβώς το επίπεδό του. [Η διεύθυνση του φροντιστηρίου διατηρεί το δικαίωμα να απαλλάξει από τη διαδικασία γραφής διαγνωστικών κριτηρίων μαθητές που αποδεικνύεται από τον έλεγχο προόδου τους ότι είναι αριστούχοι (μέσος όρος επίδοσης στα θεωρητικά μαθήματα: 18 και άνω).]

Ένταξη του μαθητή σε τμήμα τέτοιου επιπέδου ώστε να τον βοηθήσει να βελτιωθεί.

Εγγραφή του μαθητή