ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Μοιρασου

Το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι οποίες απευθύνονται στους μαθητές του φροντιστηρίου και τους γονείς τους, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων οι μαθητές και οι γονείς τους αποκτούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερώνονται για τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών και τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ και αποκτούν πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2014

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2013