ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Μοιρασου

Το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ παρέχει τη δυνατότητα, σε όσους μαθητές του το χρειάζονται και το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν ενισχυτικά ιδιαίτερα μαθήματα στο φροντιστήριο.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή των μαθημάτων αυτών λαμβάνεται μόνο αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον υπεύθυνο διδάσκοντα καθηγητή και εφόσον συμφωνούν ο μαθητής και οι γονείς του. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκεται να προσφερθεί στον μαθητή η καλύτερη δυνατή βοήθεια με τον πιο οικονομικό τρόπο.

Έτσι, το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ καταφέρνει να συνδυάζει όλα τα θετικά στοιχεία της οργανωμένης φροντιστηριακής εκπαίδευσης και ταυτοχρόνως να προσφέρει τη δυνατότητα ενισχυτικών ιδιαιτέρων μαθημάτων με τους έμπειρους καθηγητές του φροντιστηρίου, μαθημάτων που καλύπτουν τις ξεχωριστές μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη γραμματεία του φροντιστηρίου.