Δημήτρης Ξιφαράς

Μοιρασου

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 1990. Κατά την περίοδο 1998-2002 δίδαξε στο Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών. Ειδικεύεται στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεσης), της Ιστορίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Συγγραφικό έργο

Ο Δημήτρης Ξιφαράς έχει γράψει τα ακόλουθα βιβλία:

  • Σχολικό βιβλίο Ιστορίας του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου Γ΄ Γυμνασίου, Αθήνα 2007
  • Επιλεγμένα Θέματα Ιστορίας Πανελλαδικών εξετάσεων, Αθήνα 1995
  • Πιθανά θέματα για τις Πανελλήνιες εξετάσεις της Ιστορίας κατεύθυνσης, τεύχος Α΄, Αθήνα 2010
  • Πιθανά θέματα για τις Πανελλήνιες εξετάσεις της Ιστορίας κατεύθυνσης, τεύχος Β΄, Αθήνα 2010
  • Επιλεγμένες πηγές για τις Πανελλήνιες εξετάσεις της Ιστορίας κατεύθυνσης, τεύχος Α΄, Αθήνα 2010
  • Επιλεγμένες πηγές για τις Πανελλήνιες εξετάσεις της Ιστορίας κατεύθυνσης, τεύχος Β΄, Αθήνα 2010
  • Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση—Έκφραση) για την Γ΄ Λυκείου (υπό έκδοση)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση—Έκφραση) για τη Β΄ Λυκείου (υπό έκδοση)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση—Έκφραση) για την Α΄ Λυκείου (υπό έκδοση)