Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Πανελλαδικές 2016 κι έπειτα)

Μοιρασου

Στο πλαίσιο του νέου συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Νέο Λύκειο), οι μαθήτριες και οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου καλούνται να επιλέξουν Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης.

Η συσχέτιση των Ομάδων Προσανατολισμού με τα Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης και οι  επιλογές που έχουν οι υποψήφιοι φαίνονται στο παρακάτω γράφημα.

Κύριο χαρακτηριστικό του νέου συστήματος είναι το ότι επιτρέπει στον κάθε υποψήφιο να επιλέξει ένα και μόνο ένα Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης.

Προφανώς, με τη ρύθμιση αυτή περιορίζονται σημαντικά οι επιλογές των υποψηφίων.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα πρέπει από την αρχή της Γ' Λυκείου να έχουν επιλέξει το Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης που τους ενδιαφέρει, δηλαδή να έχουν διαλέξει σε ποιες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ θα είναι υποψήφιοι.

Το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ μπορεί να υποστηρίξει υποψηφίους που θα επιλέξουν οποιοδήποτε από τα τρία Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης των Ομάδων Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών, όπως φαίνονται παραπάνω.

  • Το Πεδίο Νομικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών περιλαμβάνει τις Νομικές, δηλαδή τις σχολές με τη μεγαλύτερη ζήτηση από τους υποψήφιους, τις Σχολές Ψυχολογίας, καθώς και τις Φιλοσοφικές Σχολές, τόσο τις ελληνικές όσο και τις ξενόγλωσσες.
  • Το Πεδίο Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Σπουδών περιλαμβάνει όλα τα τμήματα οικονομικών σπουδών ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και τα τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας

Τα δύο παραπάνω Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό σχολών υψηλής ζήτησης και αναμένεται να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων.

  • Τέλος, το Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών περιλαμβάνει όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα, τα Τμήματα Νηπιαγωγών, τα ΤΕΦΑΑ και άλλες σχολές.