Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (1η Ομάδα Προσανατολισμού);

Μοιρασου

Αρχίζοντας τη Β΄ Λυκείου, αξίζει να επιλέξεις τις Ανθρωπιστικές Σπουδές (1η Ομάδα Προσανατολισμού)

  • αν θέλεις να γίνεις δικηγόρος, ψυχολόγος, δημοσιογράφος ή εκπαιδευτικός, ή
  • αν θέλεις να σπουδάσεις οικονομικά χωρίς να αναγκαστείς να αντιμετωπίσεις τα «σκληρά» Μαθηματικά και τη δύσκολη Φυσική των Θετικών Σπουδών (2η Ομάδα Προσανατολισμού).

Επιλέγοντας στη Β΄ Λυκείου τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, μπορείς να διαλέξεις στην Γ΄ Λυκείου

  • είτε τις Ανθρωπιστικές Σπουδές (1η Ομάδα Προσανατολισμού)
  • είτε τις Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Παιδαγωγικές Σπουδές (3η Ομάδα Προσανατολισμού).

Έτσι, στην Γ΄ Λυκείου

  • επιλέγοντας τις Ανθρωπιστικές Σπουδές (1η Ομάδα Προσανατολισμού) μπορείς να σπουδάσεις δικηγόρος (και στρατιωτικός νομικός), ψυχολόγος (και στρατιωτικός ψυχολόγος), δημοσιογράφος, εκπαιδευτικός (νηπιαγωγός, δάσκαλος, φιλόλογος, θεολόγος, κοινωνιολόγος), καθηγητής ξένων γλωσσών ή μεταφραστής, ιστορικός, αρχαιολόγος και άλλα.
  • επιλέγοντας τις Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Παιδαγωγικές Σπουδές (3η Ομάδα Προσανατολισμού) μπορείς να σπουδάσεις οικονομολόγος ή στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, στέλεχος μάρκετινγκ και διαφήμισης, λογιστής ή στέλεχος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και οργανισμών, οικονομολόγος εξειδικευμένος στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, στρατιωτικός οικονομολόγος, πολιτικός επιστήμονας, κοινωνιολόγος και άλλα.

Οι σοβαρές επαγγελματικές προοπτικές που έχουν πολλές από τις παραπάνω σχολές φαίνονται και από το ότι κάθε χρόνο συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις πολλών υποψηφίων.