ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μοιρασου

Μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες του φροντιστηρίου Ξιφαράς είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Η διαδικασία αυτή έχει καθιερωθεί από το πρώτο έτος λειτουργίας του φροντιστηρίου και περιλαμβάνει την

  • αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους γονείς και την
  • αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους μαθητές.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια, πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο και γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν την επιστημονική κατάρτιση, τη μεταδοτικότητα και την ικανότητα των καθηγητών να διαχειριστούν τα διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται, τις υπηρεσίες της γραμματείας, την αποτελεσματικότητα της διεύθυνσης, τις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, τις υποδομές και μια σειρά άλλους δείκτες.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τίθενται υπόψη όλων των συνεργατών του φροντιστηρίου, αξιολογούνται και με βάση αυτά λαμβάνονται αποφάσεις με στόχο τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου